Gedenkaktion "Mahnwache und STOLPERSTEINE putzen"

Lomnice - CZ

Volání

Čestná vzpomínka mrtvým a připomínka pro současnost!


Vážení občané,

před 75 lety hořel po celém Německu nespočet synagog. Takto začinalo ve světových dějinách bezpříkladné pronásledování a vraždění spoluobčanů. Dnes jsou opět slyšet obviňující výkřiky, bohužel často bezmyšlenkovitě opakovány při posezeních v hospodách, kde jsou vždy „ti druzí“ „ti jiní“, at' Židovka či Žid či přistěhovalci, označováni jako viníci sociální nerovnováhy ve Spolkové republice. Nikdy nezapomeňme, kam to vedlo: k pronásledování, zbavení práv a systematickému vraždění miliónů Židovek a Židů.

 

Obracíme se rozhodně proti jakékoli formě
rasismus a antisemitismus!

Proto: Vyčistěme společně při shromáždění Kameny zmizelých a zapalme svíčku u každého paměťního kamene jako upomínku obětem nacistické diktatury. Tímto budou zločiny minulosti opět vidět! U bývalých sídel vystěhovaných Židů, Sinti a Romů, politicky či nábožensky pronásledovaných homosexuálů a obětí eutanázie budou pokládány květiny na památku obětem.

9. Listopadu 2013
Uctění Kamenů zmizelých
17:00 do 17:30 hodin

Přijďte i Vy!